Zastosowanie Systemu AMAXPRO

System rur i kształtek AMAXPRO jest przeznaczony do bezpiecznego i bezwonnego odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z budynku.

Elementy systemu AMAXPRO mogą być stosowane jako:

 • podejścia do przyborów sanitarnych łączących je z pionem lub poziomem,
 • pion kanalizacyjny odprowadzający ścieki z podejść od przyborów sanitarnych na danej kondygnacji,
 • przewód odpływowy (poziom) odprowadzający ścieki z pionów (podwieszone pod stropem, w gruncie lub podposadzkowe) do systemu kanalizacji zewnętrznej,
 • pion wentylacyjny – dodatkowo instalowany, równolegle do pionu kanalizacyjnego, służący jako wentylacja wspomagająca.

Projektowanie układu kanalizacyjnego

Parametry projektowania systemów kanalizacji wewnętrznej określa norma PN-EN 12056 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku – kanalizacja sanitarna – projektowanie układu – obliczenia”.

Na jej podstawie określa się dane do projektu:

 • średnicę przewodu,
 • maksymalną długość podejść kanalizacyjnych,
 • maksymalną ilość podłączonych przyborów sanitarnych,
 • spadek przewodu,
 • średnicę dodatkowego pionu wentylacji wspomagającej.

Program komputerowy PROJ. 4.85

W celu ułatwienia prac projektowych firma Nicoll przygotowała we współpracy z firmą InstalSoft oprogramowanie do projektowania systemu kanalizacji niskoszumowej dBlue oraz wewnętrznej AMAXPRO. Program komputerowy PROJ 4.85 umożliwia sprawne i szybkie projektowanie układu kanalizacyjnego w budynku bazując na rzutach kondygnacji i przekroju przez budynek.

Rozmieszczenie obejm

System rurociągów AMAXPRO charakteryzuje się wysoką sztywnością i mechaniczną wytrzymałością struktury. Zapewnia to systemowi wyższą nieodkształcalność przy instalacji pionów oraz w eksploatacji, co pozwala na zastosowanie większych odstępów pomiędzy obejmami.

Zagadnienie to jest bardzo ważnym elementem, branym pod uwagę przy bezpiecznym projektowaniu pionów i podejść kanalizacyjnych.

Rozmieszczenie obejm przy założeniu standardowej wysokości kondygnacji h-2,58 m pokazana jest na rysunku obok. Dodatkowo na pionie kanalizacyjnym obejma powinna być montowana pod kielichem w miejscu łączenia rur lub włączenia podejścia lub też poziomu. Rozstaw obejm na podejściach i poziomach należy przyjmować jako 15xdn (przy średnicy rurociągu 160mm odległość pomiędzy obejmami w poziomie wynosi max 10xdn), gdzie dn to średnica zewnętrzna rurociągu.

Odcinki stabilizujące

 • Odcinek stabilizujący „krótki”.
  Przy wysokości pionów do 10m zmianę kierunku z pionu w przyłącze kanalizacyjne poziome zaleca się realizować za pomocą dwóch kolan 45 stopni oraz odcinka rury pomiędzy nimi L<240 mm w danej średnicy.
 • Odcinek stabilizujący „długi”.
  Przy wysokości pionów powyżej 10 m odcinek pomiędzy kolanami powinien mieć długość L=240 mm.

 Pełna standaryzacja wymiarowa

System kanalizacji wewnętrznej AMAXPRO jest w pełni kompatybilny przy połączeniach z innymi systemami kanalizacji wewnętrznej produkowanej zgodnie z normą PN-EN 1451.
Oznacza to standardowe wykonywanie połączeń we wszystkich średnicach bez potrzeby stosowania złączek adaptacyjnych.
System AMAXPRO łatwo łączy się ze znormalizowanymi systemami kanalizacyjnymi z PP-HT, PVC, PE oraz żeliwa. Na rysunkach obok zamieszczono podstawowe przykłady połączeń.

Odsadzka kanalizacyjna

W wysokich budynkach powyżej siedmiu kondygnacji (przy założeniu, że standardowa wysokość kondygnacji to h=2,58 m wraz z grubością stropu), co 7-8 kondygnacji, idąc od najwyższego punktu pionu, w celu wyhamowania energii spadających z dużą prędkością ścieków, można opcjonalnie wykonać tzw. odsadzki kanalizacyjne.
Przykładową konfigurację dla danej średnicy pokazano na rys. obok.

 

 

© Nicoll Polska Sp. z o.o.   Polityka prywatności "Cookies"   Nota prawna