Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Dzięki zastosowaniu wielowarstwowej konstrukcji rury oraz wzmocnionego związkami mineralnymi polipropylenu system AMAXPRO wykazuje wysoką sztywność obwodową w zakresie SN4* oraz znaczną odporność mechaniczną w porównaniu ze zwykłą kanalizacją wewnętrzną.

System AMAXPRO może być instalowany i użytkowany w następujących obszarach zastosowania:

  • wewnątrz budynku (na pionach, podejściach oraz poziomach kanalizacyjnych),
  • w gruncie w obrębie budynku,
  • a także układany i zabetonowany w instalacjach podposadzkowych.

System AMAXPRO posiada lepszą odporność na zewnętrzne czynniki mechaniczne, co powoduje, w porównaniu ze zwykłą kanalizacją HT, wyższą odporność na:

  • zewnętrzne naprężenia (udarność, uszkodzenia w transporcie, magazynie),
  • zmiany temperatur (zachowanie niezmienionej struktury podczas długotrwałego przechowywania i transportu w warunkach zimowych).

Możliwość montażu w ujemnych temperaturach

W dobie dzisiejszego rozwoju technologii budownictwa prace instalacyjne na budowach, o ile przystosowany jest do tego system, prowadzi się przez cały rok. System AMAXPRO spełnia powyższe oczekiwania, a także założenia normy PN-EN 1411. Może więc być bezpiecznie instalowany w temperaturach poniżej -10 stopni C, gwarantując pełną szczelność połączeń w czasie eksploatacji. Przy montażu zwykłej kanalizacji HT podczas instalacji w temperaturach poniżej -10 stopni C na łączeniu rury w kielichu mogą powstawać pęknięcia, które w wyższych temperaturach (w okresie letnim lub w czasie przepływu gorących ścieków) przekształcą się w szczeliny, co powoduje wydostawanie się z kanalizacji przykrych zapachów i zatęchłych oparów.

Odporność na wysoką temperaturę ścieków

Profesjonalny system kanalizacji wewnętrznej oprócz wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odpowiedniego zachowania w niskich temperaturach, musi równocześnie bezpiecznie odprowadzać ścieki sanitarne o wysokiej temperaturze.
System AMAXPRO bezpiecznie transportuje ścieki gorące o temperaturze stałej +90 stopni C i bardzo gorące o temperaturze chwilowej +95 stopni C, co w żaden sposób nie wpływa na strukturę rur.
*podwyższona klasa SN4 została zastosowana w średnicach 110 i 160 (90 i 125). Pozostałe średnice rur wykazują wyższą klasę SN w odniesieniu do standardowych rur PP-HT.

Możliwość inspekcji wewnątrzkanałowej przy użyciu kamery

Inspekcja pionów i podejść kanalizacyjnych po zainstalowaniu systemu w budynku to coraz powszechniejsza praktyka na budowach. Daje to pewność firmie instalacyjnej oraz inwestorowi, iż zamontowany system jest w 100% drożny, czysty i gotowy do eksploatacji. Dzisiejsze urządzenia inspekcyjne kanalizacji wewnętrznej pozwalają kontrolować przewody w zakresie średnic od 50 do 160mm. Drugim ważnym aspektem jest inspekcja instalacji eksploatowanej, która uległa zatkaniu, w związku z codziennym użytkowaniem kanalizacji.

System AMAXPRO posiada w swej konstrukcji warstwę wewnętrzną białą, co umożliwia bardzo szybką inspekcję oraz łatwą lokalizację miejsca zatkania.
Dzięki użyciu rurociągów AMAXPRO z warstwą wewnętrzną białą oraz kształtek AMAXPRO z warstwą wewnętrzną szarą bardzo łatwa staje się lokalizacja kształtki na pionie lub podejściu, czyli miejsca charakterystycznego na instalacji w budynku.

Kompensacja wydłużeń - dylatacja 10 mm

Produkowane przez Nicoll rury systemu AMAXPRO posiadają na ściance zewnętrznej przy „bosym” końcu rury oznaczenia dylatacji 10 mm. Jest to oznaczenie graficzne, pozwalające wsunąć „bosy” koniec rury do kielicha kształtki bądź innej rury, a następnie łatwo i dokładnie wysunąć go na odległość  10 mm.
W ten sposób połączenie jest zabezpieczone przeciwko zmianom liniowym materiału na wypadek bardzo niskich temperatur (kurczenie materiału) i bardzo wysokich (rozszerzalność materiału), co pozwala swobodnie kompensować rurze swoje wydłużenie termiczne bez zagrożenia wypięciem się rurociągu z połączenia.

Miarka docięcia rurociągu

Rurociągi systemu AMAXPRO posiadają również na swojej ściance bardzo ważne oznaczenie graficzne – miarkę docięcia. Miarka jest nadrukowana na całej długości rury pozwalając w prosty sposób odmierzyć i zaznaczyć wymagany do montażu odcinek.
Po prawidłowym docięciu i ogradowaniu końcówki odmierzonej rury, odcinek jest gotowy do montażu.

© Nicoll Polska Sp. z o.o.   Polityka prywatności "Cookies"   Nota prawna