Cięcie rur

Przed przystąpieniem do cięcia rury należy odmierzyć na jej ściance wymaganą długość i następnie odciąć zbędną część rurociągu. Do tego celu posłuży nam miarka docięcia nadrukowana na rurociągu. Oznacza ona nominalną długość odcinka rury z dokładnością do 1 cm z dodatkowym oznaczeniem co 10 cm.

Do cięcia rur używamy dedykowanych narzędzi lub wykorzystujemy skrzynkę uciskową i piłkę, ze szczególnym zwróceniem uwagi, aby kąt cięcia wynosił 90 stopni.

Kolejnym ważnym elementem jest właściwe sfazowanie końcówki rury przy użyciu dedykowanych narzędzi. Długość  oraz kąt fazowania pokazuje tabela.

Wykonywanie połączeń - dylatacja 10 mm

W celu zapobiegnięcia wydłużeniom i skurczom liniowym odcinków rur, należy w połączeniu kielichowym wykonać dystans 10 mm.
Podczas łączenia bosego końca rury z kielichem dociskamy rurę tak, aby połączyła się z wewnętrzną ścianką kielicha.

Montaż i instalacja systemu AMAXPRO

  • Za pomocą poziomicy wyznaczamy linię przebiegu pionu kanalizacyjnego AMAXPRO.
  • Na wyznaczonej trasie przebiegu pionu odmierzamy punkty montażu obejm oraz miejsca wykonania podejść do przyborów sanitarnych.
  • W następnej kolejności przystępujemy do wywiercania otworów o średnicach zależnych od średnicy przewodu rurowego.

  • Po osadzeniu w ścianie kołka rozporowego, przystępujemy do montażu obejmy wkręcając ją ruchem obrotowym do ściany.
  • Otwarta obejma w pozycji do montażu rurociągu.
  • W ostatniej fazie montażu wprowadzamy do obejmy rurę bądź kształtkę i łączymy ze sobą dwie części otwartej obejmy.

Układanie rur AMAXPRO w instalacjach podposadzkowych

Rury AMAXPRO mogą być układane, a następnie zabetonowane w instalacjach poziomych odpływowych podposadzkowych. Głębokość ułożenia i grubość warstwy przykrycia powinny być zgodne z zasadami projektowania instalacji podposadzkowej, a przed wylaniem posadzki należy zabezpieczyć połączenia kielichowe matą instalacyjną (3-5mm) obustronnie je zaciskając.

Układanie rur AMAXPRO w gruncie

Rury AMAXPRO ze względu na swoją wysoką sztywność mogą być stosowane do budowy przewodów kanalizacyjnych w gruncie w obrębie budynku, pod jego fundamentem i jako odcinek przyłączeniowy do najbliższej studzienki kanalizacyjnej. W takim przypadku projektowanie odcinków AMAXPRO wymaga takiego samego rygoru, jak projektowanie kanalizacji zewnętrznej. Przy doborze przewodów największy nacisk należy położyć na: właściwy dobór średnic, spadki, wypełnienie rurociągu.

Wykonując prace ziemne przy układaniu odcinków rurociągu AMAXPRO należy w szczególności przestrzegać zasad:

  • prawidłowego wykonania podsypki,
  • właściwego ułożenia przewodu,
  • zgodnego z projektem zagęszczenia gruntu w obrębie rurociągu,
  • właściwego zasypania rurociągu.
© Nicoll Polska Sp. z o.o.   Polityka prywatności "Cookies"   Nota prawna