dBlue PROJ 4.8 S - Program do projektowania kanalizacji niskoszumowej dBlue

Firma Nicoll Polska oferuje wsparcie techniczno-projektowe na każdym etapie prac związanych z użytkowaniem naszych produktów. W przypadku systemu kanalizacji niskoszumowej dBlue wprowadzone zostało na rynek oprogramowanie do projektowania, które przygotowano we współpracy z firmą InstalSoft. Program dBlue PROJ 4.8 S umożliwia sprawne, bezbłędne i wygodne zaprojektowanie wewnętrznej, niskoszumowej instalacji kanalizacyjnej. 

Główne zalety oprogramowania to:

  • dobór przez program średnic, parametrów hydraulicznych oraz spadków instalacji,
  • zintegrowane funkcje edytora graficznego i modułu obliczeniowego,
  • możliwość importu oraz exportu rysunków w formatach dwg i dxf,
  • rozbudowana biblioteka przyborów i urządzeń sanitarnych,
  • zasady projektowania oparte na normie europejskiej PN EN12056,
  • diagnostyka zgodności wymiarów instalacji oraz rozmieszczenia przyborów sanitarnych z wymaganiami normy,
  • końcowe zestawienie materiałów, w tym rur i kształtek systemu kanalizacyjnego.

Dodatkowo firma Nicoll Polska prowadzi dedykowane szkolenia z oprogramowania dBlue PROJ 4.8 S. Na szkoleniach omawiane są zagadnienia projektowania kanalizacji niskoszumowej w różnych typach budynków oraz ich zastosowanie przy współpracy z programem Duble PROJ 4.8 S. Szkolenia prowadzone są w najważniejszych ośrodkach projektowych w Polsce.

Biblioteki rysunków AutoCAD

Równolegle z programem Duble PROJ 4.8 S firma Nicoll Polska wprowadza jako formę wsparcia techniczno - projektowego bibliotekę rysunków AutoCAD systemu kanalizacji niskoszumowej dBlue. Rysunki zawierają dokładne szczegóły techniczne i wymiarowe kształtek oraz dokładnie odzwierciedlają ich kształt. Biblioteka została stworzona w formacie dwg. Wykorzystanie wskazanych rysunków rur i kształtek pomaga dokładnie zwymiarować połączenia przy tworzeniu odsadzek, redukcji przewodów, zmian kierunków, wymiarowania sekcji tłumiących oraz szachtów, w których przewody i ich połączenia są prowadzone.

© Nicoll Polska Sp. z o.o.   Polityka prywatności "Cookies"   Nota prawna