Cięcie rur i wykonywanie połączeń

Przed przystąpieniem do cięcia rury (Rys 1) oraz jej montażu z kolejną rurą bądź kształtką, należy odmierzyć potrzebny odcinek rury, pamiętając iż kielich nie wlicza się do jej długości, gdyż stanowi on element łączący.

Cięcie rury wykonujemy na specjalnym przyrządzie z użyciem obcinarki (Rys 1) lub wykorzystujemy skrzynkę ucioskową i piłkę (Rys 2), ze szczególnym zwróceniem uwagi, aby kąt cięcia wynosił 90 stopni.

Kolejnym ważnym elementem przed przystąpieniem do połączenia jest właściwe sfazowanie końcówki rury przy użyciu powszechnie dostępnych na rynku specjalistycznych narzędzi (Rys 3 i 4). Długość oraz kąt fazowania pokazuje tabela pod zdjęciami.

Podczas łączenia rury z kształtką bądź kielichem kolejnej rury, dociskamy rurę łączoną do ogranicznika w kielichu bądź mufie (Rys 5), a na krawędzi kielicha i połączonej rury zaznaczamy linię (Rys 6)

W celu zapobiegnięcia wydłużeniom i skurczom liniowym odcinków rur, które są skutkiem zmiany temperatury, należy wysunąć rurę z kielicha na długość 10 mm (Rys 7). Tak zmontowany odcinek lub połączenie należy zainstalować na ścianie we wcześniej zamontowanych obejmach (Rys 8)

UWAGA! Przed wykonaniem połączeń kielichowych, końcówkę rury oraz uszczelkę w kielichu pokrywamy lubrikantem (środek poślizgowy) ułatwiającym wprowadzenie końcówki rury do kielicha.

Za pomocą poziomicy (Rys 9) wyznaczamy linię przebiegu pionu kanalizacyjnego dBlue.

Na wyznaczonej trasie przebiegu pionu odmierzamy punkty montażu obejm oraz miejsca wykonania podejść do przyborów sanitarnych (Rys 10)

W następnej kolejności przystępujemy do wywiercenia otworów (Rys 11) o średnicach zależnych od średnicy przewodu rurowego. Po osadzeniu w ścianie kołka rozporowego, przystępujemy do montażu obejmy wkręcając ją ruchem obrotowym do ściany. Dokręcając obejmę do ściany wkręt blokuje się w kołku rozporowym, jednocześnie obejma dokręca się do oporu na wkręcie dwugwintowym (Rys 12)

Otwarcie obejmy jest niesymetryczne (Rys 13), co ułatwia ustawienie rury w pionie przed jej ostatecznym zamontowaniem w obejmie.

W ostatniej fazie montażu wprowadzamy do obejmy rurę bądź kształtkę i za pomocą wkrętarki łączymy ze sobą dwie części otwartej obejmy (Rys 14)

© Nicoll Polska Sp. z o.o.   Polityka prywatności "Cookies"   Nota prawna