System niskoszumowy dBlue o konstrukcji trójwarstwowej stawia na drodze rozprzestrzeniającego się hałasu wewnątrzkanałowego trzy różne ośrodki materiałowe powodujące częściowe pochłonięcie fal dźwiękowych i częściowe ich odbicie do wewnątrz oraz w znacznym stopniu zredukowaną transmisję do otoczenia. Fale pochłaniane oraz odbite wprowadzają rury i kształtki tworzące system kanalizacyjny w rezonans akustyczny. Rezonans dynamicznie rosnący wraz z wysokością budynku w kierunku płynących ścieków, zostaje transmitowany poprzez system mocowania (obejmy) na konstrukcję budynku. Przegrody budowlane poddane transmisji rezonansu akustycznego powodują  jego przekazanie do pomieszczeń sąsiednich w postaci fal dźwiękowych. Konstrukcja systemu dBlue wraz z obejmami odpowiada za maksymalną redukcję tego zjawiska akustycznego. Poziom dopuszczalnego hałasu w pomieszczeniach (pokój dzienny, sala szpitalna, sypialnia, pokój hotelowy) określają krajowe normy bezpieczeństwa akustycznego budynków. Stąd podczas prac projektowych są to miejsca, które szczególnie chroni się przed hałasem. Dla odróżnienia pomieszczenia, w których przebiegają piony kanalizacyjne to najczęściej toalety oraz kuchnie. Tu jednak hałas pochodzący od systemu kanalizacyjnego w porównaniu z urządzeniami na co dzień pracującymi w tych miejscach (pralka, zmywarka, spłuczka) stanowi wartość znikomą i nie podlega ograniczeniom w takim stopniu, jak w przytoczonych pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
 

 

1. System rur i kształtek dBlue
Ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu (trójwarstwowa konstrukcja ścianek, specjalny układ materiałowy)

2. Sposób łączenia elementów
Zapobieganie przekazywaniu drgań akustycznych (pomiędzy rurami i kształtkami, szczelne połączenie kielich/uszczelka)

3. Mocowanie akustyczne
Likwidacja mostków akustycznych (program specjalnych obejm akustycznych)

W testach badawczych redukcji hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnej przeprowadzonych w Instytucie Fizyki Budowlanej Fraunhofer, system dBlue w warunkach testowych wykazał transmisję hałasu na bardzo niskim poziomie: 16 dB.

© Nicoll Polska Sp. z o.o.   Polityka prywatności "Cookies"   Nota prawna